Kiinteistönvälittäjän tutkinnot – näin tunnistat osaavan välittäjän

Kiinteistönvälittäjällä on tärkeä vastuu asunnon tai kiinteistön myyntiprosessin onnistumisessa. Kokonaisvaltainen osaaminen ja ymmärrys juridisista seikoista sekä kohteen myyntiin ja markkinointiin liittyvistä yksityiskohdista ovat välittäjälle oleellisia osaamisalueita, joita koulutus kartuttaa. Myös kokemuksen mukanaan tuoma aluetuntemus ja aito kohtaaminen asiakkaan kanssa ovat kullanarvoisia seikkoja. Sen lisäksi että kemiat kohtaavat, on hyvä arvioida välittäjän kokemusta ja pätevyyttä.

Alalla on käytössä useampia nimikkeitä ja lyhenteitä. Tässä yhteenveto tärkeimmistä kiinteistönvälittäjien tutkinnoista, nimikkeistä ja lyhenteistä.

LKV- ja LVV-tutkinnot

Laillistetun kiinteistönvälittäjän LKV-tutkinto tulee lain mukaan olla vähintään puolella jokaisen välitysliikkeen kiinteistönvälittäjistä. Keskuskauppakamarin järjestämä LKV-tutkintoa varten on mahdollista opiskella itsenäisesti tai käymällä kokeeseen valmistavan koulutuksen. Vain LKV-tutkinnon suorittaneet saavat käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä.

LVV, eli laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä, on niinikään läpäissyt hyväksytysti Keskuskauppakamarin kirjallisen kokeen.

KED- ja KiLAT-tutkinnot

Alalle tuleva välittäjä voi työskennellä ilman varsinaista välittäjäkoulutusta. Ammattimaiset välitysliikkeet kuitenkin kannustavat henkilöstöään kouluttautumaan, joten laadukkaassa toimistossa välittäjät hankkivat pätevyyttä myös suorittamalla alan tutkintoja. Ilman LKV-pätevyyttä toimiva välittäjä voi työskennellä nimikkeellä myyntineuvottelija tai asuntomyyjä. Joillakin myyjillä voi olla kiinteistöedustajan tutkinto KED. Kiinteistönvälityksen liiketoiminnan tutkinto KiLAT taas suoritetaan pääosin työn ohessa ja työssä oppimalla. Sekä KED että KiLAT antavat hyvät perustiedot alasta ja valmistavat LKV-tutkintoa varten.

YKV-tutkinto

Ylemmän kiinteistönvälittäjätutkinnon YKV:n voi puolestaan suorittaa, kun on toiminut alalla vähintään neljä vuotta ja pohjalla on LKV-tutkinto. Koulutusta järjestää Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko. YKV:n tarkoituksena on syventää ammatillista osaamista ja tarjota valmiuksia kiinteistönvälitysalan johtotehtävissä toimimiseen. Koulutuksessa paneudutaan juridiseen puoleen muun muassa kaavoituksen, rakentamisen kiinteistökaupan ja verotuksen osalta. Lisäksi koulutus sisältää talotekniikkaa, asuntojen ja kiinteistöjen arviointia, asiakkuusnäkökulmaa ja palvelumuotoilua.

AKA ja KHK

AKA ja KHK ovat ammatillista osaamista täydentäviä koulutuksia kiinteistöjen arviointiin jo jonkin aikaa alalla toimineille välittäjille. Auktorisoitu kiinteistöarvioija, AKA, on Keskuskauppakamarin hyväksymä asiantuntija. AKA-asiantuntemusta voidaan tarvita vaativissa kiinteistökaupoissa, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöstä varten tai esimerkiksi ositukseen ja perinnönjakoon liittyvissä tilanteissa tai riitatilanteissa. AKA määrittää toimeksiannon perusteella kiinteistön arvon ja laatii kirjallisen arviolausunnon. KHK puolestaan on Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaki, arvopaperimarkkinalaki, sijoitusrahastolaki ja kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva laki sisältävät ne tilanteet, jolloin tulee käyttää KHK-arvioitsijaa.

“Meillä Glikissä rohkaistaan kouluttautumiseen, ja monella on useampia alan koulutuksia. Meillä myös kokeneemmat välittäjät jakavat avoimesti tietoa ja käytännön vinkkejä tuoreemmille myyjille. Itse suoritin hiljattain KiLAT-tutkinnon”, kertoo Glikin asuntomyyjä Elizaveta Lukkarila.

Kun tarvitset apua asunnon myynnissä tai ostamisessa, ota yhteyttä huippuammattilaisiimme!