Kuntotarkastus tuo turvaa asuntokauppoihin

Kuntotarkastus on suositeltavaa teettää kaikkiin kiinteistöihin, kuten omakotitaloihin, mökkeihin ja paritaloihin kiinteistökauppojen yhteydessä. Taloyhtiöissä korjauksista ja tulevista remonteista on yleensä saatavilla niin kattavasti tietoa ja suunnitelmia, että niihin kuntotarkastuksia tarvitsee harvemmin tehdä.

Tarkastaja toimittaa tilaajille kattavan kirjallisen raportin, josta käyvät ilmi havainnot ja toimenpide-ehdotukset kuvineen ja perusteluineen. Kuntotarkastus on aistinvarainen, ja se perustuu pintojen tarkasteluun ja mittaamiseen rakenteita rikkomatta. Näin ollen mahdolliset piilossa olevat ongelmat, kuten rakenteissa sijaitsevat kosteusvauriot, eivät tarkastelussa tule esiin. Syvempi tutkimus on kuitenkin mahdollinen, jos siihen vaikuttaa tarkastuksen perusteella olevan tarvetta.

Kuntotarkastuksen kesto ja kustannus

Kohteen koosta riippuen kuntotarkastuksen kesto voi olla useamman tunninkin mittainen. Kustannuksista sovitaan etukäteen. Niistä voi vastata myyjä tai ostaja tai kaupan osapuolet puoliksi. Kuntotarkastuksen hinta vaihtelee paikkakunnasta riippuen 1000–2000 euron välillä. Tarkastuksen ajoitusta kannattaakin pohtia huolella. Jos päätyy myymään kiinteistöä, jonka historia ja siellä suoritetut korjaukset eivät ole tuttuja, kuntotarkastus on paikallaan. Kun kyseessä on pitkään omistuksessa ollut koti tai mökki, tarkastusta ei välttämättä kannata teettää ennen ostajaehdokkaan löytymistä, jos ostaja ei koekaan tarkastusta tarpeelliseksi.

Kuntotarkastajan valinta

Kuntotarkastuksille ei ole lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia. Tarkastajaksi voi kuitenkin pätevöityä vapaaehtoisesti, ja sopivaa tekijää etsiessä kannattaakin etsiä henkilöä, jolla on asuntokaupan kuntotarkastajan AKK-pätevyys. Tämä takaa, että tarkastajalla on riittävän laaja rakennusalan kokemus. Tarkastus puolestaan suoritetaan Rakennustietosäätiön oheistuksen mukaan. Kiinteistönvälittäjällä on usein tiedossa hyväksi todettuja kuntotarkastajia, joita hän voi suositella.

Kuntotarkastajan vastuulla on, että tarkastus on tehty sovitusti ja että hänen tekemänsä huomiot ja suositukset ovat täsmällisiä ja paikkansapitäviä. Hänen tulee myös suositella jatkotutkimuksia mahdollisiin riskipaikkoihin. Jos tarkastus on tehty huolimattomasti, voi tilaaja vaatia alennusta palkkioon. Jos taas kiinteistökauppojen jälkeen löytyy virhe, jota raportissa ei ole mainittu, haetaan kauppahinnan alennusta ensisijaisesti kiinteistön myyjältä. Myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa talon ikään liittyvistä korjauskustannuksista.

Myyjän vastuu

Kuntotarkastus kertoo ostajalle kiinteistön yleisestä kunnosta. Se ei kuitenkaan poista myyjältä vastuuta virheistä, joita ilmenee kaupanteon jälkeen. Tästä syystä myyjän tulee antaa kuntotarkastajalle paikkansapitävät tiedot kaikista kiinteistön kuntoon liittyvistä seikoista. Ihanteellisinta on, jos sekä ostaja että myyjä ovat mukana tarkastuksessa. Näin tarkastajan kanssa on mahdollista käydä keskustelua ja kysyä tarkentavia kysymyksiä paikan päällä.

Kaikki ei kuitenkaan välttämättä tule ilme tai jää mieleen tarkastustilaisuudessa, joten kaupanteko kannattaa ajoittaa niin, että molemmat osapuolet ehtivät tutustua tarkastuksesta kirjoitettuun raporttiin rauhassa. Edelleen on hyvä muistaa, että tarkastus ei takaa mahdollisten piilevien virheiden löytymistä myöhemmin. Jos tarkastuksessa on kuitenkin löytynyt jonkin selkeä riskipaikka, esimerkiksi märkätiloista, voidaan siihen tehdä ennen kauppojen lukkoon lyömistä perusteellisempi kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa mennään rakenteiden sisään.

Ostajan vastuu

Ammattilaisen tekemän kuntotarkastuksen lisäksi kiinteistö kannattaa ennen ostopäätöstä käydä myös itse huolella lävitse. Sellaisten seikkojen perusteella, jotka on mainittu tarkastajan raportissa tai jotka olisi selkeästi pitänyt itse havaita, hintaan ei ole mahdollista vaatia alennusta. Jos raportista nousee kysyttävää tai epäselvyyksiä, on hyvä olla suoraan yhteydessä raportin laatineeseen tarkastajaan. Monessa tapauksessa kuntotarkastus tehdään sen jälkeen, kun tarjous on jätetty. Tarjoukseen onkin siitä syystä hyvä asettaa ehto, joka oikeuttaa kaupan purkamiseen, mikäli tarkastuksessa ilmenee hintaan vaikuttavia asioita.

Onko löydöksistä syytä huolestua?

On selvää, että vanhemmista taloista voi löytyä huolto- ja korjaustarpeita enemmän kuin uudemmista. Ennen pitkää omakotitalon omistajan on joka tapauksessa valmistauduttava erilaisiin korjauksiin. Vaikka raportissa olisi listattuna useita korjaussuosituksia, on hyvä tarkastella tarkemmin, kuinka laajoja toimenpiteitä ne vaativat. Yleensä kiinteistön kunto ja korjaustarpeet ovat myyjällä tiedossa ja ne on otettu pyyntihinnassa huomioon. Jos tarkastuksessa kuitenkin ilmenee jotakin sellaista, mitä ei selkeästi ole huomioitu, kannattaa ostajan koettaa neuvotella hinnasta.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto