Onnistuneen vuokrasopimuksen tärkeimmät asiat ja vuokrasopimuspohja

Voit ladata sivun lopusta maksutta Glikin vuokrasopimuspohjan. Lue ensin, mitä vuokranantajan on tärkeintä ottaa huomioon vuokrasopimuksessa.

Tutustu palveluun: Vuokrasopimus ja kaikkien vuokra-asuntoosi ja vuokralaisiin liittyvien asioiden hoito (hinta: 33 €/kk).

Vuokranantajan huolenpitosopimus

1. Vuokrasopimusmallin perusta: selkeät perustiedot

Vuokrasopimuksen sisältö vaikuttaa merkittävästi vuokrasuhteen sujuvuuteen ja mahdollisisten ristiriitatilanteiden ratkaisuihin. Jos käytät valmista vuokrasopimusmallia, varmista  että se  selkeyttää lain puitteissa sinun vuokrasuhteesi erityispiirteet, turvaa sinua ja kattaa vähintään tämän tekstin asiat.

Hyvä vuokrasopimus selkeyttää vuokranantajan ja vuokralaisen, velvollisuudet ja oikeudet.

Sopimuksen perustaksi tarvitaan tiedot:

 • vuokranantajasta (nimi, sotu, yhteystiedot)
 • vuokralaisesta tai vuokralaisista
  • jos vuokralaiset vuokraavat asunnon yhdessä, sopimukseen kunkin nimi, sotu, yhteystiedot ja allekirjoitus
 • vuokra-asunnosta (osoite, huoneistoselitelmä ja neliömäärä)
 • vuokralaisen käytettävissä olevista muista tiloista taloyhtiössä
 • vuokran määrästä, vuokranmaksupäivästä, maksutavasta ja korotusperusteista (ks.  kappale 2.)
 • vuokravakuudesta ja sen säilytyksestä (ks. kappale 3.)
 • muista mahdollisista maksuista ja niiden maksutavasta (esim. sähkö, vesimaksu, saunamaksu ja autopaikka)
 • vuokra-ajan pituudesta sekä irtisanomiseen liittyvistä ehdoista, esim. irtisanomisajasta ja asunnon luovutuksesta siivottuna
 • vuokralaisen oikeudesta pitää lemmikkejä tai tupakoida asunnosta (ks. kappale 3)
 • vuokra-asunnon kunnosta ja vuokralaisen oikeudesta tehdä muutostöitä (ks. kappale 6.)

2. Vuokran määrä ja korotukset

Vuokrasopimuksessa on oltava tiedot vuokran määrästä ja vuokranmaksun yhteydessä suoritettavista erilliskorvauksista (esim. autopaikka tai saunamaksu) sekä mahdollisista vuokrankorotuksista. Vuokrankorotuksiin liittyvät ehdot kannattaa määritellä tarkasti, samoin taloyhtiön erilliskorvausten korotuksiin liittyvä korotusoikeus.

Yleisimmin vuokrankorotuksista sovitaan vuosittaisena korotusprosenttina tai elinkustannusindeksiin sidottuna korotusprosenttina – tai näiden yhdistelmänä. Joissakin tapauksissa vuokralaisen turvaksi on asetettu vuosittainen maksimikorotusprosentti.

3. Vuokravakuus, sen käyttö ja palautus

Vuokravakuus on summa, joka asetetaan turvaamaan vuokranantajaa ja vuokrasopimuksen velvoitteiden noudattamista. Vakuus voi olla enintään 3 kuukauden vuokraa vastaava määrä.

Vuokravakuutta on mahdollista käyttää uusien, vuokralaisesta aihetuneiden asunnon vaurioiden korjaamiseen, mutta asunnon normaali kuluminen ei ole peruste korjausten veloitukseen vuokralaiselta. Lisäksi vuokravakuudella voidaan kattaa vuokranmaksun laiminlyönnit.

Vakuuden summa määritetään vuokrasopimuksessa, samoin sen palautusehdot vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä. Vakuus asetetaan yleensä:

 • pankin erilliselle vakuustilille
 • talletuksena vuokranantajan tilille tai
 • Kelan tai muun palveluntarjoajan takaamana maksusitoumuksena.

Vuokravakuus on palautettava vuokralaiselle viipymättä vuokrasuhteen päätyttyä, jos perusteita sen pidättämiselle ei ole. Hyvä käytäntö on tehdä asunnon lopputarkastus yhdessä vuokralaisen kanssa vuokrasuhteen päättyessä.

Vuokravakuus palautetaan, jos asunnon kunto todetaan normaalia kulumista huomioimatta hyväksyttäväksi ja vuokralainen on maksanut sovitut vuokrat.

4. Vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet

Vuokrasopimuksessa on hyvä olla selkeä tieto vuokralaisen velvollisuuksista ja oikeuksista. Sovittavia asioita voivat olla esimerkiksi vuokralaisen oikeus pitää asunnossa lemmikkieläimiä, tupakoida ja vastata kunnossapidosta ja jään tai lumen poistosta parvekkeelta.

Useimmiten tupakointi kielletään vuokrasopimuksessa, toisinaan lemmikit sallitaan, vuokranantajasta riippuen.

Vuokrasopimuksessa voidaan myös määrittää, mitä tapahtuu, jos vuokralainen rikkoo näitä sääntöjä.

Asunnon kunnossapito, kiintokalusteet ja kodinkoneet kuuluvat vuokranantajan vastuulle, samoin niiden korjaus. Jos esimerkiksi asunnon astianpesukone rikkuu vuokralaisesta riippumattomista syistä, sen korjaus tai vaihto uuteen kuuluu vuokranantajan vastuulle.

Kaikkea ei tarvitse eritellä, eikä vuokrasopimuksen määrittelyillä voi ohittaa niitä pelisääntöjä, jotka laki asuinhuoneiston vuokrauksesta  (AHVL) määrittelee. Laki on hyvä perusraami vuokraukseen, ja siihen kannattaa tutustua ennen vuokrasopimuksen laatimista.

Vuokrasopimuksen ehdot on hyvä käydä selkeästi läpi vuokralaisen kanssa vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, jotta vuokralainen tiedostaa selvästi, mihin käytäntöihin hän sitoutuu.

5. Irtisanomisehdot ja purkamismahdollisuus

Sopimuksessa on oltava selkeät ehdot vuokrasuhteen irtisanomiselle sekä mahdolliselle purkamiselle. Irtisanomisaika ja -tapa voivat vaihdella, ja niistä on sovittava etukäteen. AHVL:n mukaan vuokranantajan irtisanomisaika on 3 kuukautta mikäli vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden ja 6 kuukautta mikäli vuokrasopimus on kestänyt vähintään vuoden. Vuokralaisen puolelta irtisanomisaika on 1 kuukausi.

On myös mahdollista sopia ensimmäisen mahdollisen irtisanomispäivän ajoittumisesta myöhäisemmäksi, esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden päähän vuokrasuhteen alusta.

Jos vuokralainen irtisanoo vuokrasuhteen ennen ensimmäisen mahdollista irtisanomispäivää, on mahdollista määritellä, että vuokralainen maksaa tässä tapauksessa irtisanomisajan (1 kk) vuokran lisäksi sopimussakon, esim. 2 kuukauden vuokraa vastaavan summan tai vuokrat sovittuun 1. irtisanomispäivään saakka. Tämä ehto kannattaa käsitellä selkeästi vuokralaisen kanssa vuokrasuhteen alussa ja varmistua, että sen muotoilu noudattaa lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta.

Vuokranantajalla on oltava selkeät perusteet vuokrasuhteen purkamiselle, esimerkiksi vuokralaisen vuokranmaksun laiminlyönti vähintään kahdelta kuukaudelta tai vuokralaisen selkeästi todennettava häiriökäyttäytyminen.

6. Alku- ja lopputarkastus sekä kunnossapito

Vuokrasopimuksessa tulee määritellä tarkasti, kuka vastaa asunnon kunnossapidosta ja mahdollisista korjauksista. Useimmissa sopimusmalleissa  vuokranantaja vastaa suuremmista korjauksista, kun taas vuokralainen vastaa asunnon päivittäisestä kunnossapidosta.

Sopimuksessa voidaan tarkentaa joitakin kunnossapitotöitä, esimerkiksi saako vuokralainen tehdä ilman vuokranantajan lupaa maalausta, tapetointia tai kiintokalusteiden uusimista vai vaativatko tällaiset muutokset vuokranantajan hyväksynnän.

Vuokrasuhteen alussa kannattaa tehdä yhdessä vuokralaisen kanssa asunnon alkutarkastus, jossa päähuomiot eritellään ja jonka sekä vuokranantaja että vuokralainen allekirjoittavat.

Valokuvat tai videointi ovat hyviä keinoja asunnon kunnon todentamiseen. Yleiskuvien lisäksi kannattaa kuvata asunnon mahdolliset olemassa olevat viat sekä riittävällä tarkkuudella asunnon pinnat ja kiintokalusteet.

Vuokrasuhteen päättyessä tehtävässä lopputarkastuksessa voidaan tarvittaessa verrata asunnon kuntoa/vaurioita alkutarkastuksen tietoihin, jolloin selviää, onko kyse vuokrasuhteen aikana syntyneistä vaurioista vai asunnossa jo alun perin olleista vioista.

Asunnon alku- ja lopputarkastuksen suorittamisesta kannattaa mainita sopimuksessa, samoin liittää alkutarkastusdokumentti sopimuksen liitteeksi. Myös lopputarkastuksen dokumentti on hyvä allekirjoittaa sekä vuokranantajan että vuokralaisen toimesta (oma allekirjoitettu kappale molemmille osapuolille).

Vuokrasopimuksessa voidaan selkeydeksi myös mainita vuokralaisen velvollisuudesta ilmoittaa havaitsemistaan vioista, vaurioista tai vahingoista välittömästi vuokranantajalle tai vuokranantajan osoittamalle taholle, tosin laki  asuinhuoneiston vuokrauksesta sisältääkin tämän velvollisuuden.

7. Kotivakuutus

Sopimuksessa kannattaa mainita ja allekirjoituksin vahvistaa, että vuokralaisella on vuokrasuhteen ajan voimassa oleva kotivakuutus vastuuvakuutusosineen.

Mahdollisuus siirtää vuokra-asioidesi hoito meille

Jos haluat vapauttaa aikaasi vuokrasopimuksen teosta ja kaikista muista vuokraamiseen liittyvistä velvoitteistasi, tutustu ihmeessä vuokranantajan huolenpitosopimus-palvelumme (33 e/kk/asunto).

Palvelumme sisältää ammattitaitoisesti ja sinun erityistarpeesi huomioiden tehdyn vuokrasopimuksen sekä kaikki muut asiat, joita vuokra-asuntosi ja vuokrasuhteesi ylläpito vaatii. Annamme sinulle myös takuun. Glik tilittää vuokran sinulle aina samana päivänä kuukausittain riippumatta siitä, onko vuokralainen sen maksanut.

Muita palveluumme sisältyviä asioita ovat esimerkiksi:

 • Huolehdimme yhteydenpidosta – vuokralainen on ensisijaisesti yhteydessä meihin (esim. korjaustarpeissa).
 • Huolehdimme alku- ja lopputarkastuksista, vuokrankorotuksista, irtisanomisista ja perinnästä.
 • Saat vuokratuottoyhteenvedon veroilmoitukseesi liitettäväksi. GLIK Invest -sovelluksesta näet sijoitustesi kokonaistilanteen yhdellä silmäyksellä (lisätietoa sovelluksesta sivun lopussa).

Hoidamme myös uuden vuokralaisen hankinnan ja vuokrauksen alusta loppuun. Nopea vuokraus ehkäisee ”tyhjien kuukausien” tappioitasi.

Tai ota rohkeasti yhteyttä huippuammattilaisiimme! Autamme mielellämme kaikissa asuntosijoittamiseen liittyvissä asioissa.

Lataa maksutta Glikin vuokrasopimuspohja

Voit ladata maksutta vuokrasopimusmallimme täyttämällä ensin yhteystietosi alla olevalle lomakkeelle.  Saat latauslinkin heti lomakkeen lähetettyäsi. Vuokrasopimusmallimme sisältää lakisääteiset perusasiat.

Usein vuokrauksen lähtökohdat, kohteen erityispiirteet ja vuokranantajan sekä vuokralaisen tarpeet vaativat kuitenkin tarkempia määrittelyjä. On myös tärkeää, että sopimuksen ehdot paitsi täyttävät lain määritykset, ovat myös päteviä laki huomioiden, kun niiden käyttö tulee ajankohtaiseksi.

Jos haluat varmistua siitä, että vuokrasopimuksesi turvaa sinua kaikissa mahdollissa tilanteissa, suosittelemme ammattilaisen sinulle tekemää tai ainakin tarkistamaa vuokrasopimusta.  Vuokrasopimuksen ammattitaitoinen laatiminen on investointi vuokraustoiminnan menestykseen.

Täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että voimme mahdollisesti olla sinuun myöhemmin yhteydessä.

Glik käsittelee tietojasi GLIK LKV:n Tietosuojakäytännön mukaisesti.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.